divendres, 19 d’octubre de 2007

EL NOU AULARI DE PETRES

En març de 2006 es va fer realitat l’inici de la construcció de l’Aulari de Petrés del Cra Baronia Baixa.
Darrere quedava un llarg temps d’iniciatives, visites, protestes, projectes, més visites, alguna desil·lusió, escepticisme, tornada a il·lusionar-se, escrits i més escrits... un llarg temps.
Aquesta espera acabava amb l’acostumada “posada de la primera pedra”. Al igual que un final de carnestoltes té un soterrament de la sardina, ací l’inici de la construcció va ser el soterrament de uns quants euros, els diaris del dia i alguna cosa més que la meua memòria ram no recorda.
Eixe dia totes i tots estàvem ben pagats: el Sr. Conseller d’Educació, el Director General de Règim Econòmic, Antonio el alcalde acompanyat com no de Jesús, membres de la constructora, gent del poble i part del professorat. ¡Inclòs un tal Ernesto!
Després de quinze mesos durant aquest l’estiu Mati, Emilia, Amparo, el que escriu i un grup de gent de l’ajuntament descarregarem el primer mobiliari que entrava a l’escola.
Iniciat el curs gràcies a la col·laboració de tot el professorat del Cra es va fer realitat que s’inicarà el curs el 7 de setembre.
Encara hi ha molta tasca per fer i el professorat de l’aulari porta el “mono de treball” diàriament posat.